Skip to content
Yazı Renkleri
Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa arrow Sosyal ve Kültürel Yapı
Sosyal ve Kültürel Yapı
Genel Sosyal ve Kültürel Yapı
 
Nüfus & Göç
 
Geleneklerimiz
 
Yöresel Yemekler
 
El Sanatları
 
Şiirler & Maniler
 
Destanlar
 
Fıkralar
 
Deyimler & Atasözleri & Kelimeler
                         A 
ağaltu             : ayran,süt,yoğurt gibi besinler
akınduruk       : çam ağacının sıvı ,yapışkan ,sakız hali
alışmak          : yanmak,tutuşmak
albur               : nisan ayı
andır              : sağlıksız,ters,kötü
annaklamak  : bakmak,gözlemek
ayama           : takma isim,ayıp,lakap                     

B

başak                 : fındık toplandıktan sonra gözden kaçan,toplanamayan fındıkların toplanması
bek                    : sıkı,sert
bekeştürmek   : sağlamlaştırmak
behni                : ahırlarda bulunan, içinde hayvanların yemini yediği tahtadan yapılmış yalakbıcak yanı : mutfak rafı,terek yanı
bıldır                 : geçen sene
bileki                : un veya darı unundan güzinede yapılan kalın ekmek
bürüme            : özel bakılmış ormanlık            

C - Ç

caranah       : sağanak yağmur
caydak        : egreti,mudara,meydanda
caplama      : evin tavanına döşenen ince,uzun ağaç
cücük          : civciv
cebiş            : oğlak
cıbban         : alkış
cılh               : bozulmuş yumurta 
çangal          : fasulye sırığı
çığruk kapı    : ağaçtan yapılmış bahçe ya da avlu kapısı
çimmek        : yıkanmak
çitimek         : bir şeyi birbirine dikmek
çöğdürmek  : işemek
çömelmek   : eğilmek,çökmek
çörtük          : küçük yaban armudu                         

D

dastar           : dar kenarlı,yünden yapılan sert kilim
depük           : kuru
dertop olmak  : iyice içine çekilmek
dızırama       : boş ve anlamsız konuşma
dibek             : taştan yapılmış havan
didmek         : parçalara ayırmak
dirgen           : ot ve samanı karıştırmak, aktarmak için kullanılan, genellikle ağaçtan yapılan, ucunda uzunca iki çatalı bulunan alet
divildemek    : oynamak,hareket etmek
diyelmek       : ayakta durmak
doruk             : çam ağacı
dundar          : sote yer,kuytu
düve              : 1-2 yaşındaki sığır               

E

eğeş          :  kül karıştırmaya yarayan demir
ellürü        : tamam,yeterli,kafi
erinmek   : üşenmek
erişte        : makarnanın kızarmışı
esirük       : yaramaz,gel git akıllı
essah        : doğru,gerçekesük
etek  : kimsesiz,yetim kız
evelek       : beyaz çayır mantarı                             

F

fedik               : kırılmış buğday
ferik                : civcivin büyüğü,piliç
fırahtu            : bahçe duvarı,çit
fışkı                 : ahırdan çıkarılan hayvan gübresi
folak etmek   : kabuğundan ayıklamak,iç etmek               

G

gaartdaklamak   : zorlamak
gandaklamak  : birbirine geçirmek,dikmek
gaspeniye   : bilerek,kasten
gatuvaz       : inatçı,aksi,sert
gavum         : akraba,hısım
gaybete       : bilip bilmeden,ras
gele
geroo           : kuşburnu gibi dikenli meyveleri toplamak için kullanılan ucu çengel biçiminde sırık
gıdık            : küçük sepet 
gidişmek     : kaşınmak
gilik              : tavada yapılan mayalı, ince ve yağlı ekmek
girebi           : ucunda gagası olan küçük balta
gosdil           : patates
gödel           : büyük kepçe
göden          : kurbağa
göğnümek   : meyvelerin aşırı olması hali
göö               : yeşil
güvermek  : yeşermek,morarmak
gübür          : süpürülmüş çöp,toz
gücük         : şubat ayı              

H

haşıl          : kavrulmuş darı unundan yapılan yemek
hatçak      : güzel,hoş
hayat        : hol,giriş
hee           : büyük sepet
helle          : genellikle hastalara ve yedirilen çorba
hırtuk       : saldırgan,rahat durmayan
hışır          :  eski
hopal        : eniğin büyüğü            

I - i    

ıba             : sabah nemi
ımık           : sıcak,ılık
ırganmak   : hareket etmek,divildemek
ilistir          : kevgir,süzgeç
içlik           : gömlek
iskemi       : tabure,oturak
istifar etmek  : kusmak             

K

kahmuk     : vurmak,dövmek
karakış      : aralık ayı
katık          : ayran
kemre        : gübre,tezek
kese          : kısa yol,kestirme
keşik          : sıra,nöbet
kiraz          : haziran ayı
kiren         : kızılcık
kozak        : olmamış,ham meyve
köstüre     : aletlerin ağzını bilemek için kullanılan ve elle döndürülen yuvarlak bileyi taşıkülek         : içine yağ,çükelik gibi yiyecekler konulan küçük odundan kutu
küpdüşen  : büyük,tatlı armut
kürümek    : kürek ya da sıyırgı ile kar,gübre, toprak gibi şeyleri temizlemek
küy             : kavga,çekişme           

M

mahna         : bahane,sebep
mudara        : emaneten,egreti
mısmıl          : doğru,düzgün
muhanet     : hayırsız,vefasız              

Ö

öğmeç          : yağ ve yumurtayla yapılan yiyecek
öğüm            : çalı,diken topluluğu,öbek
öğürsemek  : hayvanların erkek eş istemesi,azması
örüm            : gece yarısı koyunun yayılması
ötürek         : ishal               

P

paala          : fasulye
palaz           : eski çul,bez
pee             :  taştan yapılmış duvar
persetmek   : birini bir yere yollamak,göndermek
peşgir          : havlu
pıtlak           : patlamış mısır
pontul         : pantalon
posullama  : darıya bir sap takarak közde pişirme
puvar          : çeşme
pür             : çam ağacının iğnesi              

S

sadır          : çiş
sal              : tabut
sasuk         : dengesiz, salak
sayvan       : daha çok yaylalarda ve tarlalarda taştan veya tahtadan yapılan barınak
sef              : yanlış,ters
seğirtmek  : koşmak, gitmek
sırtarmak   : pis pis gülmek
sıyırgı       :  bacalara yığılan karı kürümek için kullanılan ve ağaçtan yapılmış alet
sin            : mezar
sini           : büyük tepsi
sitil           : küçük bakraç
soyka 1    : hayırsız,kötü,işe yaramaz
soyka 2    : cenazenin üstünden soyulan elbise
şişek        : bir-iki yaşındaki koyun              

T

tay              : denk,yükün tek tarafı
teberük      : bazı kutsal mezarların üstünden alınan ve şans getirdiğine inanılan toprak
terek           : raf
tevek           : kabak,asma ve karpuz gibi meyve ve sebzelerin sürgün dalı
teyin            : sincap
tille              : özellikle katırları yönlendirmek için kullanılan ucu çatallı ve  çivili orta boy           sopa
tillik            : elde örülmüş ve tepesinde ponpon bulunan kalın yün bere
toklu           : bir yıllık kuzutosbarmak : küsmek
töngel         : muşmula meyvesi
tuman        : uzun don
tump          : iki tarla arsını belirleyen çayırlı yer
tümsük      : yumruk               

Ü

üvendüre  : hayvanları yönlendirmekte kullanılan,uzun,düzgün ve ucunda çivi bulunan sopa               

Y
 

yeylik       : hafif
yönlü        : ucuz,uygun
yülemek    : kazımak,traş etmek,sivriltmek                
Z
zağar       : işe yaramaz köpek
zebillük      : çokluk,dolulukzembelek  : kapı kolu
zemheri      : ocak ayı
zırbık          : sırılsıklam
zırlamak     : anırmak
zorlu          : güzel,hatcak
zuval          : kızılcık

Not: Bu bilgiler Nurettin ÖZDEMİR’in  tarafından araştırılarak tarafımıza iletilmiştir.
 
Türküler
 
Halk Oyunları
 
Bizim Sözlük & Yöre Dili
 
Halk İnanışları
 
Giyim & Kuşam
 
Sülale İsimleri
Not :  Bu bilgiler Kazım  KARAKOYUN tarafından verilmiştir. 
Daha detaylı bilgi sizlerden gelecek
e-mailler doğrultusunda verilecektir.
 

KÖYÜMÜZDE BULUNAN SÜLALELER :
 
-         KARAMANLILAR
-          MÜRTEZELİLER
-          CANİKLOLAR
-          HABİPLİLER
-          DAVUTLULAR
-          KARADANOLAR
-          BAYGARLILAR
-          TERZİLER
-          ŞEBCİLER
-          ETLİKVELİLER
-          DÖMBEKLER
 
Soyağacı
Köyümüzün soy ağacını oluşturmak için bizlerle irtibata geçin...

Geyikgölü Köyü Dernek Yönetimi
 

Geyikgölü Köyü Derneği

Geyikgölü Köyü Derneği

Duyurular

Ziyaretçi Defteri

Son Yazılan Mesaj
savaş
DERNEĞİN YENİ YÖNETİM KURULU HAYIRLI OLS
Ziyaretçi Defteri - Görüşleriniz bizim için değerlidir...

Üye Girişi

Üye Girişi

SİTE TASARIM & PROGRAMLAMA - KDS | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Köy Dernek Sitesi - Köy Sitesi - Dernek Sitesi -  - Köy Dernek Web Sitesi - Köy Web Sitesi - Dernek Web Sitesi - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi